MAGAZÍN. TELEVÍZIA. OBCHOD.

D. Molčan: Prvé stretnutie nie je riešením, ale odrazovým mostíkom…

0 497

Po stretnutí zástupcov hasičských líg na Slovensku s vedením DPO SR, ku ktorému došlo 23.2. v Bratislave sa načrtol systém, ktorým by sa mohol hasičský šport na Slovensku uberať. Pred nami je dlhá cesta, no aspoň niečo sa začalo diať. O vyjadrenie sme požiadali troch zástupcov prípravného výboru Asociácie hasičského športu.

Prvé vyjadrenie prinášame od D. Molčana ako zástupcu východného Slovenska v prípravnom výbore vznikajúcej asociácie. Tento “rozhovor” neobsahuje žiadne otázky. Zaujímal nás celkový pohľad na vec a predstava ako by to mohlo v budúcnosti fungovať.

Všetko sa neudeje po jednom stretnutí, no verím, že všetci členovia prípravného výboru nájdu spoločnú reč a dovedú túto iniciatívu s víziou zmeny do úspešného konca.

Moju odpoveď by som začal asi nejak takto – Myšlienka a cieľ sú veľmi pekné, no bude veľmi záležať na samotnej zmene myslenia a pohľadu niektorých ľudí na túto vec…

Prvé stretnutie nie je riešením, ale odrazovým mostíkom…

V prvom rade by som možno chcel podotknúť, že stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 23. februára v Bratislave, bolo iba odrazovým mostíkom zmeny, ktorá sa v horizonte niekoľkých mesiacov – možno rokov môže na Slovensku udiať.

Toto stretnutie skôr slúžilo na to, aby Predsedníctvo DPO SR predstavilo svoju víziu zmeny, ktorú sa snažilo oživiť diskusiou s predstaviteľmi zúčastnených hasičských líg. Bolo naozaj veľmi ťažké diskutovať, keďže prítomní boli zástupcovia nie len „klasických“ hasičských líg v požiarnom útoku, ktoré sú najrozšírenejšie, no boli tam aj predstavitelia Slovenskej ligy v šesťdesiatkach, stovke, veži či CTIF, ba dokonca aj zástupcovia Slovenskej reprezentácie.

Každý má samozrejme svoj pohľad na vec, no myslím si, že stretnutie malo určite zmysel, aj keď na druhej strane, niečo podobné tu malo byť už pred možno 25-timi rokmi… Je pekné, že už aj z tohto prvého stretnutia sa vyvodilo pár záverov, v ktorých sa jednoznačne musí pokračovať.

Prvé výsledky

Prvý a veľmi dôležitý záver je to, že každá liga, ktorá nahlási mailom na Sekretariát DPO SR (sekretariat@dposr.sk) p. Ing. Jánovi Parčišovi kalendár súťaží na aktuálny rok, bude automaticky poistená na základe poistky, ktorú má uzatvorenú DPO SR – podobne, ako to doteraz bolo iba na súťažiach, ktoré patrili pod patronát DPO SR. Z môjho pohľadu je to veľmi dobrý krok zo strany DPO SR, kde je vidieť, že sa už pomaly mení aj myslenie predstaviteľov DPO SR v súvislosti s „hasičským športom“.

Druhou vecou, ktorá vyplynula z vášnivej debaty je vytvorenie prípravného výboru pre založenie federácie (asociácie) hasičského športu. Tento prípravný výbor má veľmi zaujímavé zloženie, na ktorom sme sa všetci zhodli. Po 2 zástupcoch tam majú západné, stredné a východné Slovensko – títo zástupcovia boli delegovaní zo zástupcov „hasičských líg v požiarnom útoku“, ktorí sa stretnutia zúčastnili. Ďalej má v prípravnom výbore zastúpenie disciplína hasičskej stovky, šesťdesiatok, veže a CTIF. Nesmie chýbať ani zastúpenie DPO SR, HaZZ a aj člen Výcvikového štábu DPO SR.


Teraz by som sa rád vyjadril k tomu, čo je úlohou tohto prípravného výboru:
  • Základnou úlohou je príprava podkladov pre vytvorenie federácie (asociácie) hasičského športu, ktorá by zastrešovala všetky ligy a samozrejme z časti aj reprezentáciu. Asociácia by mala združovať VŠETKY odvetvia resp. disciplíny hasičského športu.
  • Asociácia bude podobne ako napríklad Slovenský futbalový zväz, či Slovenská lyžiarska asociácia riadne zaregistrovaná na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. A teda sa táto asociácia za určitých podmienok, bude môcť uchádzať o finančnú podporu zo štátu. Tá je samozrejme na celkovú zmenu určite potrebná.
  • Ďalším dôležitým krokom bude vypracovanie kľúča na transparentné prerozdelenie týchto peňazí medzi všetky zainteresované strany tak, aby bolo vôbec možné k nejakej zmene pristúpiť.
  • Samotné ligy sa do tejto asociácie budú musieť prihlásiť a samozrejme splniť určité podmienky, ktoré vyplynú z ďalších diskusií. Takže vôbec sa nemusí stať, že pod touto asociáciou budú pôsobiť všetky ligy na Slovensku. Budú tam proste iba tie, ktoré sa prihlásia a splnia podmienky vstupu.

Neriešte konkrétne pravidlá hneď na úvod

Musíme si uvedomiť jednu vec, ktorá je vyústením aktuálneho nastavenia pravidiel DPO SR – výsledky reprezentácií na medzinárodnej scéne. Keďže máme iné pravidlá ako zvyšok sveta, nemôžeme sa predsa porovnávať a byť konkurencieschopní.

Všetko sa začína pri postupových kolách DPO SR. Tu musí nastať prvá zmena, aby sa upustilo od štafety 8x50m a prešlo na štafetu 4x100m. Ďalšou vecou je prechod na 3B a nástrekové terče. Ak sa pýtate, odkiaľ by Územné výbory mali peniaze na nákup prekážok na štafetu, nástrekových terčov a ďalšieho materiálu potrebného pre zjednotenie pravidiel, tak odpoveďou je „Asociácia hasičského športu“. Táto zmena je aj z môjho pohľadu veľmi reálna a hlavne prospešná pre kvalitný základ reprezentácie.

Teraz prichádza na rad možno posledná, no nemenej dôležitá otázka – a tou je zjednotenie pravidiel hasičských líg (v požiarnom útoku). Táto téma je silno preberaná medzi hasičmi, či už osobne, alebo na sociálnych sieťach. Nerozprával by som hneď o konkrétnych veciach, najprv by sme sa mohli zjednotiť v myslení a vnímaní, až potom môže prísť debata o zjednocovaní pravidiel. Tá bude určite bujará a zaujímavá, keďže každý kraj, liga či oblasť na Slovensku má svoje špecifiká.

Osobne by som hneď netlačil na 3B a nástrekové terče, keďže máme v ligách naozaj krásne areály, ktoré sú ale prispôsobené presne pre útoky na 2B. Kopec hasičských zborov a líg, má zakúpené alebo vyrobené terče na zostreky a k nim príslušné časomiery. Prečo chceme hneď meniť toto?!

Schodnejšou variantou je postupná zmena

Poďme začať od jednoduchších vecí – zjednoťme si hadice, košíky, nábehy na saviciach, rozdeľovače, prúdnice. Zaveďme si v ligách pevný štart na pištoľ. Pravidlo o zákaze dotyku akéhokoľvek náradia zeme (jedná sa hlavne o savicu).

Toto je cesta, ako sa zjednotiť, no na takéto zmeny musí najprv nastať zmena myslenia poniektorých ľudí. Za týmto účelom je zostavený prípravný výbor, v ktorom majú zastúpenie všetci, skrz zástupcov za jednotlivé kraje.
Z môjho pohľadu je táto cesta priechodná. Nerobme rozhodnutia v špecifických veciach, ktoré má každá liga zaužívané, spravme ich v tom, v čom dokážeme nájsť spoločnú reč.

Týmto si časom a systematickou prácou možno nájdeme cestu aj k prechodu na 3B, podobne ako je to aktuálne v Extralige ČR, ktorá nám môže byť príkladom. Všetko toto sa ale neudeje po jednom stretnutí, no verím, že všetci členovia prípravného výboru nájdu spoločnú reč a dovedú túto iniciatívu s víziou zmeny do úspešného konca.

Utvorte si nadhľad nad aktuálnym stavom

Keď sa to všetko podarí, základňa pre reprezentáciu bude určite širšia a aj samotné výkony v medzinárodných porovnaniach budú určite lepšie. Preto túto myšlienku nezavrhujte hneď pri prvom počutí, ale zamyslite sa nad ňou trošku hlbšie. Určite nájdete veľa pozitívnych vecí, ktoré táto zmena – samozrejme ak sa podarí – prinesie.

Je pred nami ešte mnoho debát, vyjadrení, stretnutí, možno hádok a uzmierení. Veľa obetovaného času a kopec práce. Výsledok však môže byť naozaj veľmi pozitívny a hlavne ďalším veľkým krokom vpred pre celý hasičský šport na Slovenku! Verme tejto iniciatíve a vízii zmeny k lepšiemu. Diskutujme a dávajme podnety, čo a ako máme zlepšiť, v čom sa zjednotiť. Spoločne vytvorme čo najlepšie podmienky na to, čo všetci tak radi a hlavne zo srdca robíme…

Proces môže trvať dlho, no výsledok bude o to krajší!

Zdroj Obrázok
Komentáre
Načítavam...