MAGAZÍN. TELEVÍZIA. OBCHOD.

Extraliga SR v požiarnom útoku (doplnené info)

0 782

Pred pár dňami sme publikovali článok o kalendári Slovenskej Extraligy v požiarnom útoku, a sľúbili sme vám ďalšie informácie, ktoré momentálne prinášame. Rovanko ako na FB stránke, ale aj tu sme zaregistrovali negatívne vyjadrenia.

Hlavne to bolo kvôli konaniu sa ligových kôl len na strednom Slovensku, čo nenechalo bez vysvetlenia ani samotných organizátorov. Ich vyjadrenie k danej situácii: „Na prvom stretnutí (asi najvyššie zastúpenie líg THHL, SMHL, SSHL, ZSHL, VHSL) sme sa snažili prezentovať projekt respektíve len myšlienku predstaviteľom, ktorí na danom stretnutí boli.

V konečnej fáze sa tento ťah neukázal ako správny, nakoľko pravdepodobne viacerí zúčastnení vôbec nepochopili, o čom tento projekt má byť, nehľadali sa riešenia, ako získané vedomosti a skúsenosti využiť k napredovaniu a spojeniu hasičského športu na Slovensku. Bohužiaľ preto v ďalších stretnutiach už nefigurovali ligy ZSHL, ktorej zástupcovia sa telefonicky vyjadrili, že nebude žiadny záujem o organizovanie ani behanie Extraligy. Vyjadrili názor za celú ligu. Ďalších stretnutí sa už nezúčastnil žiadny člen z VHSL. Predseda z VHSL sa ospravedlnil z osobných dôvodov a prizval nás na stretnutie na jarný snem, bohužiaľ z časového hľadiska nám vôbec daný termín nevyhovoval, tak sme sa snemu nezúčastnili.

Na východe bohužiaľ v tomto roku nebude ani jedno kolo EXTRALIGY, možnosti boli ale vraj si na to nikto netrúfa a také isté vyjadrenie padlo z RHLS. Predstavitelia SMHL – predseda a neviem funkciu druhého delegovaného diskutujúceho člena(p. Marián Kamenický) – predniesli na sneme SMHL myšlienku Extraligy a ďalších stretnutí sa nezúčastnili, vopred sa ospravedlnili, že nie je záujem. Ako daný projekt prezentoval každý zo zástupcov líg na svojich snemoch neviem, preto to nechám na vašom posúdení… Z tohto hľadiska spolupráca s ligami ako celkom nenašla spoločné riešenie. Avšak bavili sme sa s viacerými ľuďmi – jednotlivcami a záujem behať a organizovať kolá bol. A tak vznikol kalendár prvého ročníka slovenskej Extraligy SR.“

Kalendár prvého ročníka extraligy:

02.05.2015 – ŽILINA (SSHL)
20.06.2015 – KRUPINA (THHL)
04.07.2015 – TRPÍN (THHL)
18.07.2015 – ZBORA (SMHL)
25.07.2015 – PODVYSOKÁ (SSHL)
08.08.2015 – RAKŠA (THL)
26.09.2015 – TURČIANSKE TEPLICE finále

Pravidlá pre prvý ročník Extraligy budú vychádzať z pravidiel danej súťaže a daného kola. Všetky Extraligové kolá (okrem finále) budú prebiehať súčasne s ligovým kolom organizátora. Posledné kolo v Turčianskych Tepliciach pôjde podľa pravidiel SSP. Vstup do Extraligy bude „OPEN“ a nebude sa platiť žiadne štartovné za účasť v Extralige, štartovné sa platí iba organizátorovi daného kola. Súťažiť sa bude v kategóriách muži aj ženy.

Komentáre
Načítavam...