MAGAZÍN. TELEVÍZIA. OBCHOD.

Tlačová správa Slovenského zväzu hasičského športu

0 790

Oficiálna správa vydaná na fanúšikovskej stránke na sociálnej sieti Facebook:

Dobrý deň vážení hasiči,
chceli by sme vám priblížiť ďalšie naše pôsobenie, respektíve nášho projektu, ktorý by vo finálnej fáze mal byť pomocou pre vás hasičov a milovníkov hasičského športu. Ako mnohí viete, prvé stretnutie ohľadom Slovenského Zväzu Hasičského Športu (SZHŠ) sa uskutočnilo 2.11.2014. Iniciátorom bol p. František Ďurkáč, na tomto stretnutí boli prezentované myšlienky a návrhy ohľadom vzniku tohto zväzu, jeho ciele ako aj poslanie. Avšak krátko po tomto stretnutí bolo na ministerstve vnútra zaregistrované občianske združenie Slovenský Zväz Hasičského Športu, ľuďmi ktorí nemali nič spoločné s iniciovaním tohto prvého stretnutia v Ružomberku, nejdeme však nikoho súdiť obraz o tom počínaní si spravte sami.

My však naďalej pracujeme na našom projekte, aj keď sme boli prinútení pracovať aj na zmene jeho názvu, neodradilo nás to v našej práci a vášni k hasičskému športu a plánujeme pokračovať v naplnení našich myšlienok a cieľov, ktoré už tu boli prezentované. Veríme, že nám vyjadrite podporu a tým nás budete motivovať k ďalšiemu napredovaniu. Nepracujeme na tomto projekte kvôli nejakému zisku či nároku na honorár, robíme to na úkor svojho voľného času a z lásky k hasičskému športu. Neplánujeme vytvárať združenie či organizáciu, ktorá bude zakrytá firmami, alebo ktorá bude robená pre zisk.

Cieľom je vytvoriť organizáciu – združenie pre vás hasičov, ligy a vaše tímy , ktoré vám bude nápomocné pri fungovaní a financovaní vašich cieľov a plánov. Nemôžeme vám sľúbiť, že dátumom nášho vzniku, vám budeme pomáhať finančne, pretože na to bude potrebný nejaký časový interval. Veríme, že s vašou morálnou podporou a podporou k napredovaniu hasičského športu, ktorý máme tak všetci radi, uspejeme aj v tomto bode a to v čo najkratšom možno čase. Chceli by sme týmto vyjadriť, že sa odteraz dištancujeme od občianskeho združenia Slovenský Zväz Hasičského Športu (SZHŠ), ako aj od ľudí, ktorí stoja za jeho registráciou a za prevzatím prvotnej myšlienky vzniku tohto zväzu.

Naproti tomu, by sme chceli byť hneď od svojho začiatku transparentní, k vám hasičom, ako aj k všetkým priaznivcom hasičského športu a preto by sme vám chceli predstaviť členov prípravného výboru nášho projektu.

Prípravný výbor:

František Ďurkáč 
organizátor Nočnej Hasičskej Ligy Žilinského Kraja (NHLka)
Ing. Marek Šebest, 
predseda Slovenskej Ligy v Hasičskej Stovke (SLvHS)
Ing. Ľuboš Kamenický 
predseda Výboru Slovensko – Moravskej Hasičskej Ligy (SMHL)
Ing. Vladimír Beňo, PhD. 
predseda Ligovej Komisie Okresnej Hasičskej Ligy Košice – Okolie (OHL KS)
Maroš Poremba 
predseda Okresnej Hasičskej Ligy Sabinov (OHL SB)

Neznamená to však, že tento počet členov je striktne daný, veľmi radi prijmeme medzi seba ďalších skúsených hasičov, či nadšencov hasičského športu, ktorí svojimi nápadmi a pomocou pomôžu k napredovaniu tohto projektu. Ako už bolo povedané, veríme, že nám zachováte svoju priazeň a vyjadrite svoju podporu. Zatiaľ len prostredníctvom stránky na sociálnej sieti Facebook, no v blízkej budúcnosti aj prostredníctvom osobných stretnutí a diskusií k lepšej budúcnosti Hasičského Športu na Slovensku.

Komentáre
Načítavam...