MAGAZÍN. TELEVÍZIA. OBCHOD.

Rozhovor s členom TFA Team of Slovakia

0 1 050

V nasledujúcom článku by som vám chcela priblížiť združenie mladých mužov, ktorí stoja za mnohými úspechmi v disciplíne železný hasič. Slovensko reprezentujú krásne na domácej, ale aj zahraničnej pôde, preto si myslím, že určite stoja za zmienku!

Najprv by našich čitateľov určite zaujímalo, kto vlastne ste a ako dlho pôsobíte?

Športový klub TOUGHEST FIREFIGHTER ALIVE TEAM SLOVAKIA, v skrátenom tvare „TFA TEAM SLOVAKIA“ (ďalej len „združenie“). Združenie je dobrovoľnou, záujmovou, nezávislou, nepolitickou, neziskovou a športovou organizáciou, ktorá zabezpečuje a zastrešuje záujmovú činnosť jej členov v športovej a kultúrno-spoločenskej oblasti. Navonok vystupuje ako právnická osoba v zmysle ustanovení zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Združenie je samostatnou organizáciou, združujúcou na profesijnom základe. Na základe dobrovoľnosti najmä príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, zamestnancov závodných hasičských útvarov a členov závodných hasičských zborov, ktorí sú v pracovnom alebo v inom pracovnom pomere k zamestnávateľovi, členov dobrovoľných hasičských zborov, ako aj príslušníkov a zamestnancov ozbrojených a bezpečnostných zborov, ktorej činnosť je založená na demokratických zásadách pri rešpektovaní nezávislosti, samostatnosti, rovnocennosti, tolerantnosti a vzájomnej dôvere. Poslaním združenia je rozvoj športovej a spoločenskej oblasti v duchu priateľstva, porozumenia a spolupráce a zviditeľniť ich fyzicky a psychicky náročnú prácu profesionálnych hasičov – záchranárov, dobrovoľných hasičov, ako aj príslušníkov a zamestnancov ozbrojených a bezpečnostných zborov organizovaním rôznych športových súťaží a iných spoločenských podujatí. Registrácia združenia bola vykonaná na Ministerstve vnútra SR dňa 3. 2. 2011.

Kto prišiel s myšlienkou založiť toto združenie?

S myšlienkou založiť toto združenie prišli zhodne hasiči – záchranári Juraj Kopúnek, Rastislav Pecník a Vlastimil Tomovič, ktorí sa po roku 2000 zúčastňovali rôznych hasičských súťaží. Keďže napriek iniciatívam nevznikol v rámci HaZZ či DPO jeden športový klub, ktorý by združoval hasičov, tak ako tomu bolo u polície či vojakov.

V akej zostave fungujete?

Vedenie združenia je od svojho vzniku rovnaké a tvorí ho trojica jeho zakladateľov.

A čo tak vaše najväčšie úspechy?

Najväčším úspechom bolo 3. miesto Mareka Slivku z OR HaZZ Michalovce na Majstrovstvách Európy v súťaži TFA v poľskej Toruni v roku 2014. Naše združenie stálo za zrodom vôbec prvej súťaže TFA na Slovensku a to priamo v srdci Slovenska v Banskej Bystrici. Súťaž TFA Slovakia je od roku 2008 dodnes najvýznamnejšou medzinárodnou hasičskou súťažou, ak nepočítam súťaž v behu do schodov Memoriál Vladimíra Ružičku – Schody. Inak na logu združenia a súťaže TFA Slovakia je hasič – záchranár Rastislav Pecník. Vôbec prvý víťaz tejto súťaže a bronzový medailista z World Firefighters Games 2004 v anglickom Sheffielde.

Nejaké vaše najväčšie sklamanie?

Podpora firiem pôsobiacich v Slovenskej republike v oblasti ochrany pred požiarmi. Stále nám chýbajú finančné zdroje, aby sme mohli reprezentovať Slovenskú republiku na podujatiach v rámci World Police and Fire Games, Majstrovstvách sveta v TFA či Firefighter Combat Challenge.

Máte aj nejaký nesplnený sen?

Účasť na už spomínaných Majstrovstvách sveta v TFA či Firefighter Combat Challenge a opať početná účasť na World Police and Fire Games, keďže World Firefighters Games boli pozastavené.

Mňa by zaujímali vaše plány do budúcnosti

Najväčším plánom je jednoznačne účasť početnej reprezentácie Slovenska na World Police and Fire Games v kanadskom Montreali v roku 2017.

Ďakujem chlapcom za krásny rozhovor a v mene celej redakcie našej stránky prajem množstvo úspechov a splnených prianí.

Komentáre
Načítavam...